0216 481 79 01

[email protected]

Kasi Sigorta

Kasi Sigorta

İstenildiği takdirde sınırsız  İMM teminatı verilebilmektedir. 

 

İMM (İhtiyari Mali Sorumluluk) Teminatı Nedir?

            Bu teminat aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanuna Umumi hükümlere göre aracın işletenine icap eden hukuki sorumluluğu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) poliçesilimitlerinin üzerinde kalan kısmı poliçede yazılı limitler dahilinde karşıtarafın maddi ve bedeni hasarlarını ödeyen teminattır.