0216 481 79 01

[email protected]

Kasi Sigorta

Kasi Sigorta

Şirketimiz aşağıdaki detayları yer alan meslek ve kurumlara Birleşik Kasko, Konut Paket ve Sağlık Sigortalarında %5 ‘den başlayan özel indirimler uygulamaktadır.

Grup, Kurum Adı Poliçe Türü İndirim Oranı
Üniversite akademik, idari personeli 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) %5 % 35 %10
Noterler, emeklileri ve eşleri 722(Konut) deprem hariç % 35
THY Sosyal Yar. Vakfı Üye ve eşleri 722(Konut) deprem hariç % 35
T. Barolar Birliği avukat ve eşleri 722(Konut) deprem hariç 951(Sağlık) % 35 % 10
Bilkent(Tepe G.) çalışanları, öğretim görevlileri 722(Konut) deprem hariç % 35
Sigorta Denetim Elemanları Derneği üyeleri 701 ( Birleşik Kasko) % 5
Turkcell ve Turkcell grup şirketi çalışanları 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 35 % 10
Bilfen Grubu Öğrenci Velileri 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 % 35 % 10
Türk Hava Kurumu çalışan, emekli ve eşleri 701(Birleşik kasko) %10
T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı çalışanları/üyeleri ve eş ve çocukları 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç % 5 % 30
Kamil Koç ve grup şirketleri çalışanları, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 %35 %10
Hakimler, Savcılar eş ve çocukları 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 35 %10
Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanlıkları çalışanları ve eşleri 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 35 %10
Mesleği Doktor olan müşteriler 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 %35 %10
Mesleği Mimar olan müşteriler 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 %35 %10
TRT Çalışanları 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 %35 %10
Albayrak Grubu çalışanları, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç % 5 %30
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri, eş ve çocukları 701(Birleşik kasko) 722(Konut) deprem hariç 951 (Sağlık) % 5 %30 %10
Shell Grubu çalışanları, eş ve çocukları 701 (Birleşik Kasko) 951 (Bireysel Sağlık) 722 (Konut) % 3 %10 %35
Marmara Üniversitesi akademik ve idari personeli 956 (Tamamlayıcı Sağlık) % 15
İstanbul Rehberler Odası Üyeleri, eş ve çocukları 951 (Sağlık) 956 (Tamamlayıcı Sağlık) % 5